Många tror att redigering av bilder är krångligt. Visst kan man göra det krångligt, det finns nästa ingen gräns för hur mycket arbete och tid man kan lägga ner på en bild. Men ofta räcker det långt att bara vara noga med lite detaljer.  
Grundläggande är vitbalansen, grunden till det är färgen på ljuset, din kamera vet inte om det är varmt (gult) eller kallt (blått) ljus, den försöker men lyckas ofta inte fullt ut. En annan klassiker är att räta ut horisonten. Fotar man tex hav så behövs det inte många graders lutning innan man känner att det är något märkligt med bilden.
En annan del är kontrasten i bilden. Kameran försöker ofta exponera hela bilden så jämt som möjligt, vilket ofta ger en platt bild. Drar man lite i ljusreglagen i bildbehandlingsprogrammet så kommer bilden få mer dynamik och lyfta ordentligt.

Bild före redigering

Bilden här bredvid har jag rätat upp horisonten på, sedan har jag ställt vitbalansen till det blå kvällsljus det var vid denna skymning och sedan har jag arbetat med de olika ljusreglagen. På detta vis har bilden fått mer liv, strukturer i klippor, vattnet, sjögräs och himlen framträder på ett annat vis. Jag har inte jobbat med färgerna, men ljus förändringar ”pumpar” färger. Se tex det gula i himlen som plötsligt framträder.

Vad är då närmare verkligheten originalet eller den redigerade versionen? Det är lätt att gå vilse när man redigerar, är man inte van är det inte så enkelt att minnas ljuset, färgerna mm. Men utan tvekan så är den redigerade bilden mycket närmare hur det såg ut när jag tog den på en kaj i Kabelvåg i slutet av september 2017.  Så ett gott råd ifrån oss, va noga med några små saker med dina bilder och du kommer belönas med bättre bilder!

Bilden efter grundläggande bildbearbetning.