Nordnorge och inte minst Lofoten och Vesterålen var viktiga under 2 världskriget. Tyskarna ville säkra transporten av järnmalm från Sverige, men också skära av konvojer till Murmansk i Ryssland.
När Kalla kriget kom så kom fi från öster. Norge och Nato satsade även de på fasta anläggningar i området. Man byggde anläggningar in på 90 talet och började lägga ner på 00 talet.
Åter har området ökat i strategiskt betydelse och det satsas igen på anläggningar norr om polcirkel .

Meløyvær fort

Meløyvær fort

Fortet som är det modernaste i sitt slag i världen. Det färdigställde 1998 lades i malpåse efter endast 9 år (2007). 2013 överfördes de till riksarkivet och bevarades för framtiden.

Försvaret betalar idag underhåll och drift av anläggningen.

Anläggningen påminner om de Svenska ERSTA, samma typ av pjäser (Bofors 120 mm), även denna anläggning saknar centraltunnel. Radar, laser och annan utrusning är 15-20 år modernare än de i de svenska anläggningarna. Påminner troligen om de planerade ERSTA 2 anläggningarna som aldrig färdigställdes i Sverige.

På Lansort finns 1 ERSTA pjäs bevara, den anläggningen är 20 år äldre än denna.

Till skillnad mot de Svenska anläggningarna så är denna helt EMP säkrad.

Idag är 1 av 3 pjäser och kommandocentral helt intakt som de var när anläggningen stängdes 2007.

Anläggningen ligger på en ö och kräver en båttur för att besöka, därför är kräver den att man förbokar och kommer som grupp.

WW2 och Kalla kriget?

Att vi valt lägga till anläggningar från Kalla kriget tycker vi är helt naturligt. Dels övertogs vissa anläggningar av Norge och Nato efter kriget. Men även spänningarna som leder till Kalla kriget har till dels sin upprinnelse i kriget.

Även på andra vis under våra workshops kommer kriget kopplas ihop med Kala kriget och nutid. Vet man var man skall titta så är det en väldigt tydlig militär närvaro i området även idag.